Descent G1

Descent G1

多功能GPS潛水電腦表

Descent Mk2S

Descent Mk2S

潛水電腦表

手表大小的小尺寸潛水電腦表,支持水面GPS導航,內置電子導航地圖以及多種運動功能

Descent Mk2/Mk2i

Descent Mk2/Mk2i

潛水電腦表

Descent T1

Descent T1

無線氣瓶傳感器